D/D

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
D/D:
a) (demand draft) – trata płatna za okazaniem
b) (documentary draft) – trata dokumentowa
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich