D.C.O.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
D.C.O. (draft collection only) – trata tylko do inkasa
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich