Cof

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
Cof (Cost of funds) – koszt funduszy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich