COC

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
COC (Comptroller of the Currency) – kontroler/rewident ds. waluty (środków pieniężnych)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich