COBIT

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) – standard zarządzania i kontroli systemów informatycznych, którego celem jest badanie, rozwijanie i promowanie uaktualnianego zestawu obiektów kontroli audytu informatycznego IT
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich