CM, C.M.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
CM, C.M.:
a) (Chief Mechanic) – główny mechanik
b) (common metre) – zwykły metr
c) (Contribution Margin) – wskaźnik, wyliczany jako różnica między przychodami ze sprzedaży (sales revenues) a kosztami zmiennymi (variable costs – VC)
d) (Corresponding Member) – członek korespondent
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich