CAN

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
CAN (Customs Assigned Number) – przydzielony numer klienta
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich