CAMELS

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
CAMELSrating (ocena) kondycji banków w USA, uwzględniający sześć elementów:
a) (capital adequacy) – współczynnik adekwatności kapitałowej,
b) (assets quality) – jakość aktywów,
c) (management) – zarządzanie,
d) (earnings) – rentowność,
e) (liquidity) – płynność,
f) (sensivity to market risk) – wrażliwość na ryzyko rynkowe (nowy element wprowadzony od początku 1997 roku) Ratingi CAMELS przyjmują wartość od 1 do 5
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich