CAMEL

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
CAMELrating (ocena) kondycji firm, uwzględniający pięć elementów:
a) (capital) – kapitał
b) (asset quality) – jakość aktywów
c) (management) – zarządzanie
d) (earnings) – rentowność
e) (liquidity regulatory ratings) – wskaźniki oceny płynności
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich