CAATs

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
CAATs (Computer assisted Audit Techniques) – techniki komputerowego wspomagania wykorzystywane w audycie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich