CA.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
CA.:
a) (chronological age) – wiek kalendarzowy
b) (Compensatory Agrement) – układ wyrównujący, umowa kompensacyjna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich