C/ac

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
C/ac (current account) – rachunek bieżący
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich