C/N

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
C/N:
a) (case of need) – „adres wekslowy w potrzebie” (adnotacja na wekslu)
b) (circular note) – akredytywa okrężna, list kredytowy, okólnik, pismo okólne
c) (combined nomenclature) – mieszana nomenklatura, terminologia
d) (Consignment note, CN) – kwit konsygnacyjny, list przewozowy, dowód wysyłki, konsygnacja
e) (cover note) – nota pokrycia
f) (credit note) – nota kredytowa
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich