C/L

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
C/L (current liabialities) – zobowiązania krótkoterminowe
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich