C/A

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
C/A:
a) (capital account) – konto kapitałowe, rachunek kapitału
b) (credit account) – rachunek kredytowy, strona „Ma” (Credit) konta w rachunkowości
c) (commercial agent) – agent handlowy
d) (Court of Appeal) – Sąd Apelacyjny
e) (current account) – rachunek bieżący
f) (current assets) – aktywa obrotowe
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich