C.A.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
C.A.:
a) (Central America) – Ameryka Środkowa
b) (Chartered Accountant) – dyplomowany, koncesjonowany księgowy
c) (Chief Accountant) – główny księgowy
d) (commercial agent) – agent handlowy
e) (consular agent) – agent konsularny
f) (current assets) – aktywa obrotowe
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich