AMEX

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
AMEX (AMerican Stock EXchange) – Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich