A.c., A.C.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
A.c., A.C. (American conditions) – amerykańskie warunki handlowe lub ubezpieczenia
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich