źle

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
źle schlecht, schlimm
źle (jest) z nim es steht schlimm um ihn
nie jest jeszcze tak źle es ist noch nicht so schlecht 〈übel〉
czuję się źle mir ist übel
tel przepraszam, źle mnie połączono! (Verzeihung) falsch verbunden!
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich