zachodni

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
zachodni westlich, West-
zachodni bankierzy 〈zleceniodawcy〉 westliche Banker 〈Auftraggeber〉
zachodnia Europa Westeuropa n
poddanie zachodnim wpływom (Europy, świata) Verwestlichung f
świat zachodni 〈Zachód〉 der Westen, die westliche Welt
w Europie zachodniej im Westen von Europa
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich