zaangażować

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
zaangażować
engagieren
(pracownika) anstellen, in Dienst nehmen
zaangażować aktora einen Schauspieler verpflichten
zaangażować jako sekretarkę 〈przyjąć w charakterze sekretarki〉 als Sekräterin verpflichten
handl zaangażować kapitał (zainwestować) Kapital anlegen
zaangażować się sich engagieren
zaangażować się w coś sich durch etw binden
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich