wszelki

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
wszelki jeder, jeglich
wszelkiego rodzaju allerlei
na wszelki wypadek auf jeden Fall
za wszelką cenę um jeden Preis
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich