walka

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
walka f
Kampf m
walka konkurencyjna Konkurrenzkampf m
walka na śmierć i życie ein Kampf auf Leben und Tod
walka o byt Kampf um Dasein
walka o pokój Friedenskampf m
walka o władzę Machtkampf m
walka wyzwoleńcza Befreiungskampf m
(o wolność) Freiheitskampf m
(zwalczanie) walka ze szkodnikami Schädlingsbekämpfung f
walka z wiatrakami Kampf gegen Windmühlen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich