walczyć

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
walczyć kämpfen (o 〈za〉 coś um 〈für〉 etw)
walczyć o byt um seine Existenz kämpfen
walczyć z trudnościami mit Schwierigkeiten kämpfen
walczyć ze śmiercią mit dem Tode ringen
walczyć o przyszłość für die Zukunft kämpfen
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich