w

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
w (gdzie, kiedy) in, an, auf, zu
w szkole in der Schule
w tym czasie in dieser Zeit
w niedzielę am Sonntag
w połowie drogi auf halben Wege
w domu zu Hause
w lewo nach links
w ten sposób auf diese Weise
pot w mig! im Nu!
w(e) środę am Mittwoch
we dwoje zu zweien, zu zweit
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich