unia

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
unia f
Union f
(zjednoczenie) Vereinigung f
unia celna Zollunion f
Unia Europejska Europäische Union
europejska unia monetarna 〈walutowa〉 europäische Währungsunion
unia gospodarcza i walutowa Wirtschafts - und Währungsunion f
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich