umieszczać

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
umieszczać unterbringen (kogoś w szpitalu 〈hotelu〉 j-n im Krankenhaus 〈im Hotel〉)
umieszczać artykuł 〈ogłoszenie〉 w gazecie einen Artikel 〈eine Anzeige〉 bei der 〈in der〉 Zeitung unterbringen 〈setzen〉
umieścić kogoś na liście j-n auf die Liste setzen
ekon umieszczać pieniądze w banku 〈w papierach wartościowych〉 Geld bei der Bank 〈in Wertpapieren〉 anlegen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich