układać

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
układać (porządkować) ordnen, in Ordnung bringen
układać papiery 〈coś alfabetycznie〉 Papiere 〈etw alphabetisch〉 ordnen
układać sobie życie 〈pot urządzić się〉 sich einrichten
układać się verhandeln (z kimś mit j-m)
sprawy 〈stosunki〉 układają się dobrze die Dinge 〈die Verhältnisse〉 gestalten sich gut
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich