układ

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
układ m (umowa) Abkommen n, Vertrag m
zawrzeć układ ein Abkommen treffen
polit układ sił Machtverhältnis n
układ o stosunkach dobrosąsiedzkich Nachbarschaftsvertrag m
zmiana układu sił 〈stosunków〉 Wandel der Machtverhältnisse
wynegocjować 〈podpisać〉 układ einen Vertrag aushandeln 〈unterzeichnen〉
zawrzeć układ polityczno-wojskowy einen wehrpolitischen Vertrag schließen
praw układ zbiorowy (pracy) Tarifvertrag m
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich