ująć

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
ująć
fassen, nehmen
ująć kogoś za rękę j-n bei der Hand fassen
(schwytać) festnehmen, gefangen nehmen
ująć bandę eine Bande gefangen nehmen
ująć 〈schwytać〉 przestępcę einen Verbrecher festnehmen
ująć się za kimś sich j-s annehmen, sich für j-n einsetzen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich