ubikacja

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
ubikacja f Toilette f
pójść do ubikacji auf die Toilette gehen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich