ubezpieczyć się

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
ubezpieczyć się sich versichern (od czegoś gegen etw)
ubezpieczyć się się od kradzieży sich gegen Diebstahl versichern
ubezpieczyć się się eine Versicherung eingehen
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich