ubezpieczenie

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
ubezpieczenie n Versicherung f
ubezpieczenie dobrowolne freiwillige Versicherung
ubezpieczenie obowiązkowe Pflichtversicherung
ubezpieczenie od kradzieży Diebstahlsversicherung f
ubezpieczenie na wypadek choroby Krankenversicherung f
ubezpieczenie od ognia Feuerversicherung f
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Unfallversicherung f
ubezpieczenie pojazdu samochodowego (casco) Versicherung von Kraftfahrzeugen, Kaskoversicherung f
składka na ubezpieczenie społeczne Beitrag zur Sozialversicherung
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich