spędzać

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
spędzać
(czas) verbringen
spędzać czas na czymś die Zeit mit etw vertreiben
(gromadzić) zusammentreiben
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich