sabotować

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
sabotować sabotieren, Sabotage treiben
sabotować akcje polityczne 〈demokratyczne reformy〉 politische Aktionen 〈demokratische Reformen〉 sabotieren
sabotować proces produkcji 〈pot produkcję〉 die Produktion sabotieren 〈stören〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich