roszczenie

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
roszczenie n Anspruch m (do czegoś auf etw)
(żądanie) roszczenia do praw własności Besitzanspruch m
roszczenia terytorialne Gebietsansprüche pl
wysuwać 〈zgłaszać〉 roszczenia terytorialne 〈prawne〉 territorialne Ansprüche 〈Rechtsansprüche〉 erheben
zaspokoić roszczenia Ansprüche befriedigen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich