rada

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
rada f
Rat m
praktyczna rada 〈wskazówka〉 Tipp m
(porada) Ratschlag m
(organ) Rat m
rada nadzorcza Aufsichtsrat m
członek rady nadzorczej Aufsichtsrat m
Rada Narodowa Volksrat m
rada zakładowa Betriebsrat m
udzielić komuś praktycznej rady 〈wskazówki〉 j-m einen Tipp geben
usłuchać czyjejś rady sich an j-s Ratschlag halten
przejść z rady nadzorczej na fotel 〈pot stołek〉 dyrektorski vom Aufsichtsrat auf den Direktorsessel wechseln
dać sobie z kimś radę mit j-m fertig werden
bez tego 〈bez pieniędzy〉 nie da rady ohne dies 〈ohne Geld〉 kommt man einfach nicht aus
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich