rada

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
rada f
Rat m
praktyczna rada 〈wskazówka〉 Tipp m
(porada) Ratschlag m
(organ) Rat m
rada nadzorcza Aufsichtsrat m
członek rady nadzorczej Aufsichtsrat m
Rada Narodowa Volksrat m
rada zakładowa Betriebsrat m
udzielić komuś praktycznej rady 〈wskazówki〉 j-m einen Tipp geben
usłuchać czyjejś rady sich an j-s Ratschlag halten
przejść z rady nadzorczej na fotel 〈pot stołek〉 dyrektorski vom Aufsichtsrat auf den Direktorsessel wechseln
dać sobie z kimś radę mit j-m fertig werden
bez tego 〈bez pieniędzy〉 nie da rady ohne dies 〈ohne Geld〉 kommt man einfach nicht aus
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich