ptak letni

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

ptak letni rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich