pobyt

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
pobyt m Aufenthalt m
pobyt stały 〈(tym)czasowy〉 ständiger 〈vorübergehender〉 Aufenthalt
pobyt za granicą Aufenthalt im Ausland
pobyt na wygnaniu 〈emigracji〉 Exilaufenthalt m
w czasie mojego pobytu w Polsce bei meinem Aufenthalt in Polen
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich