pełnomocnictwo

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
pełnomocnictwo n
Vollmacht f
(upoważnienie) Bevollmächtigung f
pełnomocnictw nadzwyczajne 〈szczególne〉 Sondervollmacht f
udzielić komuś pełnomocnictwa j-n bevollmächtigen
on chce 〈domaga się〉 nadzwyczajnych pełnomocnictw er will Sondervollmachten
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich