panowanie

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
panowanie n
Herrschaft f
(rządy) Regierung f
objąć panowanie 〈rządy〉 nad krajem die Herrschaft über das Land antreten
zdobyć panowanie 〈władzę〉 zur Herrschaft gelangen
za jego 〈ich〉 panowania unter seinen 〈ihrer〉 Herrschaft 〈Regierung〉
(nad sobą) Selbstbeherrschung f
auto stracić panowanie nad wozem 〈kierownicą〉 die Herrschaft über den Wagen 〈das Steuer〉 verlieren
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich