pani

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
pani f
Frau f
pani domu Hausfrau f
(z czasownikiem) Sie
czy pani wie, że... wissen Sie, dass...?
(dama) Dame f
panie i panowie! meine Damen und Herren!
szkol Frau f
pani od angielskiego 〈od historii〉 unsere Englischlehrerin 〈Geschichtelehrerin〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich