paneuropejski

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
paneuropejski paneuropäisch; gesamteuropäisch
paneuropejskie problemy 〈niebezpieczeństwa, rozwiązania〉 paneuropäische Probleme 〈Gefahren, Lösungen〉
paneuropejska 〈globalna〉 strategia nuklearna paneuropäische 〈globale〉 Nuklearstrategie
paneuropejska solidarność paneuropäische Solidarität
paneuropejskie partnerstwo paneuropäische Partnerschaft
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich