pan

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
pan m
Herr m
(z czasownikiem forma grzecznościowa) Sie
pan domu Hausherr m
(władca) Gebieter, Herrscher m
być panem sytuacji Herr der Situation sein
staliśmy się panami naszej przyszłości wir sind zu Herren unserer Zukunft geworden
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich