pan

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
pan m
Herr m
(z czasownikiem forma grzecznościowa) Sie
pan domu Hausherr m
(władca) Gebieter, Herrscher m
być panem sytuacji Herr der Situation sein
staliśmy się panami naszej przyszłości wir sind zu Herren unserer Zukunft geworden
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich