okupacja

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
okupacja f Besatzung f, Okkupation f
czas okupacji Besatzungszeit f
w czasie okupacji in der Besatzungszeit, zur Zeit der Okkupation
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich