leczyć

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
leczyć kurieren, ärtzlich behandeln
znachor leczy wszystkie choroby der Kurpfuscher behandelt alle Krankheitsfälle
leczyć się sich kurieren (lassen)
leczyć się u lekarza sich ärztlich behandeln lassen
kto pana leczy? u kogo pan się leczy? von wem werden Sie behandelt?
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich