koło

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
koło n
Kreis m
(pojazdu) Rad n
koło ratunkowe Rettungsring m
koło zapasowe Reserverad n
(grono) Kreis m
polit koła polityczne 〈gospodarcze〉 politische 〈wirtschaftliche〉 Kreise
koła zgrupowane wokół polityka XY Kreise um einen Politiker
(obok) neben
koło niej neben ihr
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich