ideologia

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
ideologia f Ideologie f
ideologia kapitalizmu 〈komunizmu〉 die Ideologie des Kapitalismus 〈Kommunismus〉
upadek ideologii Zerfall der Ideologien
ideologie wykluczają się wzajemnie Ideologien schließen einander aus
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich