handlować

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
handlować handeln; Handel treiben (czymś mit etw)
handlować ludźmi 〈materiałami rozszczepialnymi〉 mit Menschen 〈spaltbarem Material〉 handeln
handlować starzyzną mit Altwaren handeln, trödeln
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich