ekologiczny

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
ekologiczny ökologisch
ekologiczna katastrofa 〈konferencja na szczycie〉 ökologische Katastrophe 〈Gipfelkonferenz〉
nieszkodliwy ekologicznie ökologisch verträglich
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich